Wonen.

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

De woningbouw moet voldoen aan de vraag. Het is niet de gemeente, maar de Nijmegenaar die het initiatief neemt bij het bouwen in Nijmegen. Ook investeerders krijgen de ruimte omaan de vraag van de Nijmegenaar te voldoen. Omwonenden hebben een stem bij nieuwe bouwontwikkelingen en bij de inrichting van de wijk.

 • Een actieve bouwsector is goed voor de economie en werkgelegenheid in de bouw.
 • In Nijmegen is behoefte aan meer (middeldure) huurwoningen. We geven de vrije sector de ruimte om deze te bouwen. De gemeente zoekt actief naar investeerders om deze te bouwen in Nijmegen.
 • Wij willen Nijmegen niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.
 • We bevorderen het eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom mag de belasting op eigen woning bezit niet verder stijgen. We zijn voor het verlagen van de OZB.
 • We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor mensen die een eigen huis willen bouwen. De starterslening kunnen we dan afschaffen.

Nick de Graaf: “Net afgestudeerd en op zoek naar een woning. Mij is het nog niet gelukt. Er wordt gewoon te weinig gebouwd. Helemaal als je je bedenkt hoeveel grond de gemeente nog heeft liggen in Noord.”

 • Met de nieuwe Omgevingswet kun je in Nijmegen bij één loket terecht als je bouwplannen hebt. Daar kun je snel zien wat de mogelijkheden en regels zijn. Dit kan uiteraard ook digitaal.
 • We schaffen de beeldkwaliteitscommissie af. Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan een strengere toets gelden.
 • Er is behoefte aan voldoende zorgwoningen in de wijken. Eigenaren krijgen de ruimte om hun woning aan te passen en woningcorporaties maken het mogelijk dat bewoners langer in hun eigen huis of wijk kunnen blijven.
 • Voor studenten moeten er overal in de stad voldoende goede kamers zijn. De gemeente handhaaft bij overlast.
 • In de wijken is behoefte aan voldoende speeltuintjes, parkjes, parkeerplekken, winkels en horeca. Vooral in nieuwe wijken zoals Nijmegen Noord moet de gemeente zich extra inzetten om een prettige leefomgeving te creëren.
 • Iedereen wil in een schone en nette wijk wonen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten verhalen we waar mogelijk op de veroorzaker.
 • Handen af van andermans eigendom. We pakken kraken stevig aan. De gemeente neemt maatregelen om leegstand te bestrijden.

Simone Bos: “Mensen die niet van je spullen afblijven of slopen, daar heb ik een hekel aan. Gelukkig hebben we een goed uitgeruste politie om deze mensen op te sporen en op de bon te slingeren.”

 • We zien nog altijd grote risico’s in de grote grondportefeuille van de gemeente. We houden scherp toezicht op de grondportefeuille en bouwen deze op termijn af.