• Lokaal bestuur

  Algemeen bestuur

  De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Gemeentelijke lasten

  De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Veiligheid

  Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid.

  Lees meer
 • Economie

  Arbeidsmarkt & Onderwijs

  De VVD vindt dat de gemeente Nijmegen samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet stimuleren.

  Lees meer
 • Economie

  Bereikbaarheid

  De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen.

  Lees meer
 • Economie

  Ondernemerschap

  Ondernemers zijn voor de VVD onmisbaar voor een gezonde economische toekomst.

  Lees meer
 • Economie

  Toerisme & Recreatie

  Recreatie en toerisme zijn voor de VVD belangrijke dragers van de (lokale) economie.

  Lees meer
 • Economie

  Werk & Inkomen

  De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

  Lees meer
 • Samenleving

  Integratie

  De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet.

  Lees meer
 • Samenleving

  Jeugd

  De jeugd heeft voor de VVD de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

  Lees meer
 • Samenleving

  Onderwijs

  Onderwijs is voor de VVD de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport

  De VVD vindt dat investeren in sport investeren in de jeugd, investeren in integratie en het samenbrengen van inwoners is.

  Lees meer
 • Samenleving

  Wonen

  De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.

  Lees meer
 • Samenleving

  Zorg

  De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Cultuur

  De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.

  Lees meer