Bereikbaarheid.

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de gemeentelijke economie.

 • We ontlasten de wegen in het centrum door te investeren in de S100. We verbeterende doorstroming en groene golf waardoor er een alternatief is voor doorgaand (vracht-)verkeer.
 • Goede bereikbaarheid begint bij goed onderhouden wegen. De VVD investeert in het vernieuwen van asfalt.
 • In Nijmegen Noord leggen we de Dorpensingel Oost aan voor een goede ontsluiting van deze nieuwe wijk. We maken van de Turennesingel en Laauwikstraat een 30km zone om de veiligheid te vergroten.

Patrick Huliselan: “Al vele jaren heb ik in de raad het aanleggen van de Dorpensingel bepleit. En elk jaar wordt de noodzaak hem aan te leggen groter. Als het aan mij ligt gaat in maart 2018 de schop de grond in.”

 • Fietsers verdienen de ruimte in Nijmegen zonder het overige verkeer te hinderen. We verbeteren de doorstroming en veiligheid met gescheiden rijbanen en fietstunnels.
 • Het Keizer Trajanusplein richten we opnieuw in. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en/of auto's.
 • Op vierbaans uitvalswegen met gescheiden fietspaden kan de maximale snelheid worden verhoogd naar 70 km/u.

Maarten Bakker: “Als ik in een file sta, erger ik me enorm. In Nijmegen is dat best vaak het geval en daarom heb ik de Wegwijzer voor Nijmegen gemaakt. Een plan waarin Nijmegen beter bereikbaar wordt met de auto, de fiets en het OV. Lekker doorrijden dus.”

 • Het Rijk moet tempo maken met het doortrekken van de A15 naar de A12.
 • Goed openbaar vervoer is belangrijk als aanvulling voor de auto en fiets. Het aanbod sluit aan bij de behoefte van de reiziger. Nieuwe alternatieven zoals Breng flex voorkomen dat er lege bussen door de stad rijden.
 • Bussen doen afbreuk aan de aantrekkelijkheid van het centrum. De VVD haalt de bussen uit de Burchtstraat en van de Waalkade.
 • Nijmegen verdient betere stations en treinverbindingen. We breiden het Centraalstation en station Heyendaal uit. We willen een directe trein naar Duitsland en een verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein.
 • Voor goederenvervoer liggen er grote kansen in Nijmegen. De Railterminal aan de Betuweroute kan deze kansen versterken. Samen met de haven heeft Nijmegen dan alles in huis een logistieke hotspot te worden.
 • Nijmegen geeft ondernemers de ruimte om de infrastructuur voor emissieloos transport (uit) te bouwen.