Werk en Inkomen.

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

  • De VVD zorgt ervoor dat er 10.000 banen bij komen in Nijmegen. Als meer mensen werk vinden neemt de uitstroom vanuit de bijstand toe. De gemeente hoeft dan minder geld uit te geven aan uitkeringen.
  • Het is belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
  • Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen.

Erik van Zanten: “Naast mijn werk als fractievolger van de VVD zet ik me ook in voor de Fieldwork Foundation. Met deze stichting probeer ik het daar waar het leed het grootst is mensen te helpen door de handen uit de mouwen te steken of mee te denken over een oplossing.”


We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Een goed opgeleide beroepsbevolking is van groot belang voor de lokale economie. 

  • De gemeente zorgt voor een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. In de volgende sectoren is een grote behoefte aan personeel: logistiek, schoonmaak, techniek, bouw, ICT, zorg en welzijn. Waar mogelijk scholen we Nijmegenaren om naar passend werk.
  • Nijmegenaren die hun baan kwijtraken of voor wie nu nog geen werk is krijgen een uitkering. Met dit vangnet kunnen zij zich inzetten om een baan te vinden, om zich om te scholen of op een andere manier te participeren in de samenleving. Dit is niet vrijblijvend.

Inge van Dijk: “Het beste nieuws voor mensen in de bijstand is een baan. Met trots lanceerde ik dan ook in 2016 het 10.000 banenplan voor Nijmegen. Dat de wethouder nog steeds wacht met de verdere uitwerking is frustrerend, maar ik geef niet op.”

  • Je eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. Wij stimuleren daarom kansrijke initiatieven.
  • Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend aan het werk gaan. Systemen als bijvoorbeeld loonkostensubsidie zijn daarop ingericht.
  • Bewust frauderen met uitkeringen is diefstal. Fraudeurs betalen tot op de laatste cent terug bovenop de boete die wordt opgelegd.
  • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, houdt hij meer geld over. Regelingen die mensen van een baan af houden schaffen we af.
  • Het hebben van problematische schulden is een beperking om deel te nemen aan de samenleving. Wij hebben daarom aandacht voor schuldhulpverlening.