Gevaarlijke verkeerssituatie? Laat het ons weten!

De Nijmeegse VVD ontvangt regelmatig berichten over gevaarlijke verkeerssituaties in Nijmegen. Wij vinden dat het verkeer in Nijmegen veilig moet zijn voor iedereen. Hier gaan we ons komende zomer hard voor maken.

Is er bij u in de wijk ook sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het aan! We willen graag zo veel mogelijk gevaarlijke situaties inventariseren, zodat we deze kunnen verbeteren of in zijn geheel verhelpen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Ons fractielid Dennis Walraven zal bij alle aangedragen verkeerssituaties een kijkje nemen en deze inventariseren. Uit de totale inventarisatie zal een plan worden geschreven dat de Nijmeegse VVD na de zomer zal indienen. Zo kunnen we na het zomerreces direct beginnen met het veiliger maken van het Nijmeegse verkeer. 


Kijk onder onze Facebook-post.
Reageer als uw gevaarlijke verkeerssituatie er nog niet bij staat. Zo maken we Nijmegen samen een stukje veiliger!