Regionale samenwerking.

Voor Nijmegen is een goede regionale samenwerking essentieel op het gebied van werkgelegenheid, wonen en mobiliteit. De VVD wil daarom goede contacten met omliggende gemeenten en de regio om een aantrekkelijke leefomgeving met veel werkgelegenheid te creëren. De VVD wil inzetten op regionale samenwerking met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen en de stadsregio Arnhem-Nijmegen.

  • De economie van Nijmegen houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente zoekt actief de samenwerking via de Economic Board en Oost NV om de regio te promoten en bedrijvigheid naar de regio te halen.
  • Provinciale en gemeentelijke grenzen mogen niet belemmerend werken voor de bewoners en ondernemers van Nijmegen.

Frederik Peters: “Vanuit de provincie kan ik ook veel voor mijn eigen stad betekenen. Of het nu gaat om de Dorpensingel of de Railterminal, altijd handig om overal vertegenwoordigd te zijn.”

  • De VVD vindt dat de wethouders vooral de eigen gemeente moeten besturen. Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden mag het college niet te veel tijd kwijt zijn met het bijwonen van de vergaderingen van al die samenwerkingsverbanden.
  • De gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van alles wat we regionaal oppakken. De raad mag daarin niet belemmerd worden in zijn controlerende taak.
  • Samenwerking met andere gemeenten moet voor Nijmegen duidelijke voordelen opleveren. Bijvoorbeeld het delen van inhoudelijke kennis om daardoor de kosten voor inhuur van derden sterk te verminderen.