Algemeen bestuur.

Een kleine, krachtige gemeentelijke overheid is genoeg. Het gemeentebestuur is er voor de Nijmegenaren, en niet andersom.

  • Wij willen minder regels. Als een regel eenmaal is ingevoerd en niet periodiek wordt getoetst aan de actualiteit kunnen overbodige regels ontstaan. Daarom leggen we bij iedere nieuwe regel vast wanneer deze wordt geëvalueerd.
  • Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet te handhaven zijn, moeten worden afgeschaft.
  • Handhaving van alle gemeentelijke regels vindt gelijktijdig plaats. Eén ondernemer, één controle.
  • De dienstverlening van de gemeente gaat met zijn tijd mee. Er wordt ingezet op digitale loketten. De openingstijden van de fysieke loketten passen bij een 24-uurseconomie.
  • We maken informatie van de gemeente zoveel mogelijk openbaar en gemakkelijk toegankelijk.
  • De gemeente beperkt zich tot zijn hoofdtaken. Bij maatschappelijke voorzieningen kiezen we voor zelfbestuur en deze worden zoveel mogelijk gecombineerd. 

Bastiaan Feringa: “Geen sexy onderwerp, algemeen bestuur, maar zonder kunnen we niet. Mocht jij nu nog een regel weten waar we wel zonder kunnen, laat het me dan even weten.”