Gemeentelijke lasten.

Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere Euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nijmegenaren verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

  • Nijmegen is een van de duurste gemeenten van Nederland voor woningeigenaren en ondernemers. We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
  • Wij zijn van mening dat iedereen zijn bijdrage moet leveren. De gebruiker betaalt, bijvoorbeeld de rioolheffing op basis van waterverbruik.
  • Nijmegen geeft elk jaar vele miljoenen aan subsidies uit. Wij willen minder subsidies en meer inzet van ontvangers om eigen middelen bij elkaar te brengen.
  • We zijn tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau en blijven scherp op het nut van bestaande belastingen en regelingen.
  • Leges en vergunningen hebben kostendekkende tarieven. Door efficiënter en slimmer te werken kunnen de tarieven omlaag.
  • Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als inkomsten uit belasting deze daadwerkelijk worden gebruikt voor de instandhouding van het toerisme.
  • Er is een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. Inkomstenmeevallers gebruiken we niet voor structurele uitgaven.

Bastiaan Feringa: “Met dit laatste punt heeft de gemeente het de laatste jaren grote moeite. Tijd om dit eens op orde te brengen zonder de belastingen nog verder te verhogen.”