Integratie.

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze terug naar hun thuisland. Nieuwkomers passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren, werken en bijdragen aan de samenleving.

  • De Nederlandse taal leren is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente bevordert de inburgering van immigranten in de samenleving.
  • Bij ons staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedragen niet de groep maar het individu. We willen geen doelgroepenbeleid.
  • Organisaties en activiteiten die de integratie tegenwerken krijgen geen subsidie in Nijmegen.
  • Discriminatie is onacceptabel. Nijmegen moet voor iedereen een leefbare en veilige stad zijn. De gemeente ondersteunt politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan. Op scholen geven ze voorlichting over LHBTI.
  • De gemeente werkt mee aan het landelijk immigratie- en asielbeleid. Afgewezen asielzoekers krijgen geen opvang als ze niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. 

Inge van Dijk: “Iedereen moet mee kunnen doen in Nijmegen. Daarom vond ik het een super goed idee om ons verkiezingsprogramma ook als luisterboek op te nemen. Want zo kunnen ook slechtzienden en analfabeten zich goed informeren.”