Veiligheid.

Zonder veiligheid geen vrijheid. Het is dan ook één van de kerntaken van de overheid. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. En ook de dagelijkse rit naar school, werk of sport moet veilig zijn.

 • De politie is zichtbaar en aanwezig op straat met wijkagenten die hun buurt en bewoners kennen. Ook Bureau Toezicht en Handhaving wordt ingezet voorhandhaving en bestrijding van kleine criminaliteit.
 • Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze ook inzetten.

Simone Bos: “Ik ben trots op onze politie, brandweer en ambulancebroeders. Zij zetten zich dagelijks voor onze veiligheid in. Zij verdienen dan ook onze bescherming en hulp als ze aan het werk zijn.”

 • De burgemeester heeft de bevoegdheden en de mogelijkheden om de openbare orde te handhaven, raddraaiers op te sporen en overlast te bestrijden. Hierbij maakt hij gebruik van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, preventieffouilleren, cameratoezicht etc.
 • Technologie kan helpen de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld cameratoezicht en bodycams. Cameratoezicht in het Kronenburgerpark en bij de Tunnelweg laat zien dat het werkt.
 • De gemeente pakt drugsdealers aan. De burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
 • Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
 • Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die overlast veroorzaken.
 • Huiselijk geweld, eerwraak en loverboys pakken we stevig aan. Meldingen hiervan worden snel opgepakt door Veilig Thuis en het Veiligheidshuis.
 • Het strak volgen van veelplegers kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
 • De samenwerking van politie, justitie en de gemeente in het Veiligheidshuis werkt. We zetten dan ook meer in op deze samenwerking.

Fleur Kossen: “Het idee is zo simpel. Laat alle hulpverleners samenwerken om de ergste gevallen op te lossen. Daarom werkt het Veiligheidshuis ook zo goed. Daarom wil ik hierin investeren en niet bezuinigen!”

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren. Inwoners, bedrijven en de gemeente werken daarbij samen aan een veilig Nijmegen.

 • Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.
 • De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm enWhatsApp-groepen.
 • We stimuleren een koppeling tussen onderwijs, welzijn en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. Een goed voorbeeld hiervan is FutsalChabbab.