Onderwijs.

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale) economie. De gemeente helpt scholen en docenten om het beste onderwijs te kunnen bieden in Nijmegen.

  • Op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf start de ontwikkeling van jonge kinderen. Het wegwerken van (taal)achterstanden begint dan ook daar.
  • Ouders kunnen zelf kiezen waar hun kinderen naar school gaan. We zijn tegen de schoolwijzer.

Nick de Graaf: “Ik wil later mijn kinderen naar de school van mijn keuze sturen. Wie heeft ooit bedacht dat de gemeente dat beter zou weten?"

  • We zijn trots op de excellente scholen in Nijmegen en stimuleren alle scholen om dit predicaat te behalen.
  • Scholen in Nijmegen bieden het beste onderwijs aan alle kinderen. Er is extra aandacht voor kinderen die moeilijk meekomen, maar ook excellente leerlingen krijgen extra ondersteuning.
  • We beperken voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim, zodat iedereen met een startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaat. Scholen, ouders en gemeente werken samen om spijbelen tegen te gaan.
  • Scholen helpen door het vroegtijdig signaleren van problemen. De gemeente heeft zo de tijd om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Alle zorgverleners werken via het principe van 1 gezin, 1 hulpverlener.
  • Scholen staan midden in de wijken en we accepteren geen leegstand van schoollokalen. Om die reden zijn wij groot voorstander van het Brede School concept.
  • Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen en studenten goed voorbereid worden op hun baan voor later.
  • Het aantal en het type stageplaatsen is afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO / ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Daarnaast wil de VVD de communicatie en samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren zodat jongeren niet buiten de boot vallen.
  • Nijmegen is een kennisstad. De Radboud Universiteit en HAN krijgen de ruimte voor het aanbieden van hoger onderwijs en het doen van onderzoek.

Dennis Walraven: “Gaan studeren in Nijmegen was echt een topkeuze! Een leuke stad en super onderwijs. Wat wil je nog meer.”