Cultuur.

Kunst en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Daar zijn we trots op. Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie en het vestigingsklimaat in Nijmegen.

  • Culturele organisaties werken goed samen en worden professioneel aangestuurd.
  • De cultuursector is niet afhankelijk van subsidies en richt zich meer op bezoekers, donateurs en sponsoren. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook alles op alles zetten om minimaal de andere euro erbij te verdienen.

Nick de Graaf: “Ik wil best zelf betalen voor een goede voorstelling of film, daar heb ik geen subsidie voor nodig.”

  • In een levendige stad kun je makkelijk iets organiseren. Vergunningverlening kan eenvoudig via een (digitaal) evenementenloket.
  • Culturele ondernemers en organisaties houden zich aan de regels. Waar nodig treedt de gemeente handhavend op.

Simone Bos “Een feestje is leuk, maar er zijn grenzen. We moeten tenslotte met 170.000 Nijmegenaren lekker kunnen wonen hier.”

  • Nijmegen heeft behoefte aan goed muziek- en cultuuronderwijs, waarin kinderen en ouders zelf kunnen besluiten of zij dit volgen.
  • Bibliotheken hebben nog steeds een belangrijke rol in Nijmegen. De bibliotheek gaat wel met zijn tijd mee en werkt nauw samen met scholen en wijkcentra.
  • We geven aandacht aan de gehele geschiedenis van Nijmegen, waarbij de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Vrede van Nijmegen en het Bombardement de belangrijkste aandachtspunten zijn.