Zorg en Welzijn.

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

  • We zijn er trots op dat veel Nijmegenaren met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
  • De gemeente maakt gebruik van het zogeheten “mantelzorgcompliment” om mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven.
  • De gemeente draagt bij aan het realiseren van respijtzorg om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.  

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. 

Nick de Graaf: “In Nijmegen komt het beste van technologie en zorg bij elkaar. Innovatie in E-health kan de zorg sterk verbeteren. Daarmee zijn we de tijd dat E-games alleen een leuk tijdverdrijf zijn al ver voorbij.”

  • Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis vandoelen, prestaties en resultaten.
  • De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt Nijmegen ook samen met buurgemeenten.
  • Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.
  • De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. Wij vinden het daarom van belang dat de gemeente via de Stips en de sociale wijkteams ondersteuning biedt bij het aanvragen van zorg.
  • Wijkcentra en buurthuizen zijn voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Zij vervullen daarmee een functie in het aanbod van collectieve voorzieningen op het gebied van welzijnszorg.
  • We zijn tegens het plaatsen van Skaeve Huse in de Dukenburgse wijk Weezenhof en Nijmegen Noord. Samen met de buurgemeenten zoeken we naar de beste locatie in de regio.
  • De rijksmiddelen voor WLZ en Jeugdzorg zijn voldoende en deze worden volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken. 

Bastiaan Feringa: “Zorg is niet alleen een van de belangrijkste taken van de gemeente, maar heeft ook het grootste budget. Het tegengaan van verspillingen, bureaucratie en het efficient inzetten van middelen is dan ook essentieel.”