Duurzaamheid.

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies te geven.

 • Het plaatsen van zonnecellen, het nemen van energiebesparende maatregelen en het aanleggen van groene daken mag vergunningsvrij.
 • Nijmegenaren zijn niet verplicht om (nieuwbouw)woningen aan te sluiten op gas. Het is goed als Nijmegenaren kunnen kiezen voor duurzame alternatieven.
 • Elektrische auto’s en fietsen zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
 • Parken en groen in de wijk zijn belangrijk voor een goede leefomgeving. We geven bewoners de ruimte om zelf hun bijdrage daaraan te leveren.

Simone Bos: “Het is een ware luxe om naast een park te wonen zoals het Julianapark. Of te genieten van een picknick in het Kronenburgerpark. Is het alweer zomer?”


Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. 

 • Afval is ook een grondstof. We halen afval gescheiden op. Hiermee stimuleren we de circulaire economie.
 • De vervuiler betaalt. Goed gedrag wordt beloond. Minder afval produceren betekent dan ook minder betalen.

Maarten Bakker: “Een duurzame wereld, dat is geen last maar een kans! Innovatieve ondernemers veroveren de wereld door energiezuinige producten te ontwikkelen en te produceren zonder afval. Nijmegen moet die ondernemers volop de kans geven en zelfs hier naartoe halen. Dat is goed voor de stad, goed voor de Nijmegenaren en goed voor de wereld."

 • Om de overlast van ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvaldepots.
 • De gemeente zorgt voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De rioolheffing is niet alleen voor woningeigenaren.
 • Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.
 • De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud horen daarbij.
 • De gemeente verduurzaamt haar bedrijfsvoering alleen op die plekken waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.