Sport.

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. De gemeente is verantwoordelijk voor de breedtesport en sport voor mensen met een beperking.

  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
  • We houden bij de inrichting van de wijken rekening met sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.
  • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. We maken dit mogelijk door sportverenigingen hiervoor subsidie te geven.
  • Het Bastion wordt een duurzaam watersportcentrum voor watersport in de Spiegelwaal.

Nick de Graaf: “De Spiegelwaal is een nieuw en gaaf stukje Nijmegen. In de zomer een prachtige plek om te genieten van de zon en een ijsje. Maar ook de ideale plek voor de roeiers van Phocas en RV de Waal.”

  • Verenigingen beheren hun eigen sportvoorzieningen waar dat kan, ook als dat slechts gedeeltelijk is. Zelfs aankoop van de locatie door de vereniging is mogelijk.
  • Sporten is niet vrijblijvend of gratis. Aan de verenigingen en sporters vragen we een redelijke bijdrage. Dit kan in de vorm van contributie maar ook door vrijwilligerswerk.
  • Sportverenigingen mogen op en langs de velden reclame plaatsen en zo eigen inkomsten te generen.
  • We zijn voorstander van de verkoop van het Goffert Stadion aan NEC.
  • We investeren in nieuwe en bestaande binnensportaccommodaties en zwembaden.

Patrick Huliselan: “Noord is een heerlijke plek om samen met mijn gezin te wonen. Wat er nog mist is een goede sporthal en een zwembad. En een extra supermarkt kan ook geen kwaad.”