Parkeren.

In Nijmegen is de auto al jaren een melkkoe. Dat zien we terug in te hoge parkeertarieven en een groot gebied voor betaald parkeren. Als de gemeente parkeergeld vraagt, moeten de opbrengsten daarvan volledig in extra of betere parkeervoorzieningen terug vloeien.

  • We investeren in meer en betere parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen in en rond de binnenstad, bijvoorbeeld een parkeergarage Achter de Hezelpoort.
  • Nieuwe parkeergarages en fietsstallingen halen het “blik van de straat”, waardoor voetgangers en groen meer ruimte krijgen en de aantrekkelijkheid van Nijmegen verbetert.
  • Tijdens de markt op maandag is er een voordelig tarief in de parkeergarages, zoals nu al tijdens de avond geldt.

Erik van Zanten: “Ondernemers en marktlieden verdienen een steuntje in de rug. Zij zorgen dat er altijd iets te doen is in de stad. Verlagen van de parkeertarieven is een mooie manier om dit te doen. En ook fijn voor iedereen die komt shoppen.”

  • Transferia zijn een goede toevoeging om het centrum van Nijmegen aantrekkelijk te houden, bijvoorbeeld bij station Goffert en de Ovatonde.
  • Er komen meer parkeerplaatsen bij Station Nijmegen Lent om te voorkomen dat er betaald parkeren in de omliggende wijken komt.
  • We experimenteren met blauwe zones, in plaats van het uitbreiden van betaald parkeren.
  • Voor nieuwe woonwijken verhogen we de parkeernormen om parkeerproblemen in de toekomst te voorkomen.
  • Voor vrachtwagens moeten er goede faciliteiten zijn. Een truckstop past dan ook bij Nijmegen als logistieke hotspot.