Ondernemerschap.

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Nijmegen. Zo werken alleen al in de binnenstad bijna 13.500 mensen. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.

 • De afgelopen jaren is het aantal banen in Nijmegen gedaald. Wij investeren in hetaantrekken van nieuwe bedrijven. Met een “bidbook” voor de hele stad laten webedrijven ons grote aanbod van bedrijfskavels en gunstig vestigingsklimaat zien.
 • De binnenstad heeft een zware tijd achter de rug en verdient onze aandacht. Hetcentrum van Nijmegen wordt een echte “place to be” waar altijd iets gebeurt en metde mooiste straten van Nederland.

Inge van Dijk: “In 2015 ging het slecht met de binnenstad. Steeds meer panden stonden leeg. Wij hebben daar dan ook werk van gemaakt. Met #binnenstad024 lanceerden wij een plan om de binnenstad een boost te geven. Nu een paar jaar later zien we dat veel aangepakt is, maar we zijn er nog niet!”

 • Bedrijven willen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Inwoners enbezoekers willen aantrekkelijke winkelcentra. Wij stimuleren daarombedrijfsinvesterings-zones in Nijmegen.
 • Voor het groeiende aantal ZZP’ers zijn goede werk- en ontmoetingsplekken nodig.
 • De ontwikkelingen op de Novio Tech Campus zijn van grote waarde voor Nijmegen.Wij stimuleren deze ontwikkelingen en geven de ruimte voor uitbreiding.
 • Recreatie en toerisme zijn van belang voor de Nijmeegse economie. Wij stimulerenrecreatieve ondernemers. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzijaantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft degemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert degemeente ondernemers te doen waar zij goed in zijn. Daarom willen wij lagerebelastingen en minder regels.

Erik van Zanten: “Het ergste wat je kan doen is ondernemers het onnodig moeilijk maken met allemaal regeltjes. Neem nu het reclamebeleid hier in Nijmegen. Dat schrijft zelfs voor hoe je welk lettertype moet gebruiken. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf.”

 • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat.De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijdenflexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld op zondag openwillen zijn.
 • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geldwachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
 • Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgenwaarop alle lokale lasten staan.
 • Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangendoor een meldingsplicht of algemene regels. We verlengen de geldigheidsduur vanvergunningen waar dat kan en het aanvragen moet sneller en makkelijker.
 • Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niethandhaafbare regels om die te schrappen.
 • Nijmegen behoort tot de gemeenten met de hoogste OZB-bijdrage voor bedrijven. Delasten mogen niet verder stijgen voor ondernemers. Om het vestigingsklimaat teverbeteren zijn we voor verlaging van de OZB.