Spreektekst van Inge bij het debat over het coalitieakkoord

"Het is duidelijk dat de coalitiepartijen hun wensenlijstjes naast elkaar hebben gelegd en elkaar wat hebben gegund. Waar het geld vandaan moet komen is totaal onduidelijk". Lees de spreektekst van fractievoorzitter Inge van Dijk tijdens het debat over het coalitieakkoord.

© Bron foto: De Gelderlander

Hoop

“Samen vooruit”, de titel van het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en de SP. Samen vooruit zijn jullie zeker gegaan, en wel in een razendsnel tempo. Krap vijf weken na verkiezingen lag er een coalitieakkoord. Ik dacht nog op vakantie te kunnen gaan en niets te hoeven missen, maar helaas. Tegen alle regels thuis in heb ik stiekem tijdens vakantie de presentatie via Facebook kunnen volgen, maar op gegeven moment hield de livestream ermee op. Laten we hopen dat het geen voorteken is voor deze nieuwe coalitie.

Wat ik gelukkig nog wel allemaal heb kunnen horen en zien vanaf mijn strandbedje waren de plannen om Nijmegen economisch beter op de kaart te zetten. Ik wil dan ook via deze weg de coalitiepartijen bedanken voor het uitvoeren van ons VVD verkiezingsprogramma op dit thema en het nagenoeg compleet overnemen van ons 10.000 Banen Plan. Zeker omdat uw eigen verkiezingsprogramma’s niet zo uitvoerig over dit onderwerp repten. We lezen; meer geld voor acquisitie, bedrijven als ambassadeurs gebruiken, verbeteren vestigingsklimaat en zelfs een OZB-verlaging voor bedrijven van 5%. Het klinkt ons als muziek in de oren. Nu maar hopen dat u ook werk wilt maken van bereikbaarheid, het grootste pijnpunt als we kijken naar ons vestigingsklimaat. De bereikbaarheid van de stad bent u pardoes vergeten te vermelden in uw akkoord, vandaar ook dat ik u er hier op wijs.

Opvallend is dat we, in tegenstelling tot vier jaar geleden, niet over het coalitieakkoord gaan stemmen vanavond. En dat begrijp ik heel goed, want de stemming zou namelijk in zijn geheel niet spannend zijn geweest. Zowel oppositie als coalitie hadden namelijk tegen moeten stemmen. De oppositie om allerlei inhoudelijke redenen. De coalitie omdat ze met dit voorliggende akkoord hun eigen financiële regels overtreden. We lezen namelijk in het akkoord en ik citeer:

“In geval het college of de raad een voorstel doet om extra geld uit te geven (…) moet solide dekking worden aangewezen. Tenzij er sprake is van externe dekking, moet in het voorstel aangegeven worden welk bestaand beleid moet worden geschrapt of verminderd. Een beroep op de saldireserve, een verwacht positief rekeningsaldo of een waarschijnlijk begrotingsoverschot is geen acceptabele dekking.”

De coalitie had dus tegen moeten stemmen, omdat er geen dekking is voor bijvoorbeeld het Transitiefonds Energie. Er is slechts 2 miljoen van de beoogde 5 miljoen gedekt uit de saldireserve en dat mag dus eigenlijk ook al niet. Voor de overige 3 miljoen wordt aan het college gevraagd “met een creatieve oplossing te komen’’. Hetzelfde geldt voor een sporthal in Noord, om nog maar niet te spreken over alle tekorten op Zorg en Welzijn en BUIG.

En dat, voorzitter, brengt mij bij het grote vraagteken wat betreft deze coalitie en dit akkoord. Het is volstrekt duidelijk dat alle drie de partijen een wensenlijstje hebben neergelegd en dat er heen en weer het een en ander is gegund. Prima. Maar waar het geld vandaan moet komen om al deze wensen, naast alle opgaven die de stad op Zorg en Welzijn en BUIG voor de kiezen krijgt, uit te voeren is volstrekt onduidelijk. Veelal uit de reserves van de stad. Ook hopen we op extra geld uit Den Haag en de provincie en op grondverkopen.

Dat maakt dat dit een coalitie van hoop is. We hopen dat een efficiency slag bij Zorg en Welzijn ons geld oplevert. We hopen op extra geld uit het Gemeentefonds. We hopen op een aantrekkende economie en dus hopen we op meer banen. Als deze hoop maar geen ijdele hoop wordt, voorzitter. Ik hoop dat deze coalitie zorgvuldig omgaat met de schatkist van onze stad. Ik hoop dat we voldoende reserves opbouwen om risico’s af te dekken, want die risico’s zie je niet altijd aankomen. Ik hoop dat al uw plannen en vergezichten, zeker op Zorg en Welzijn, er ook daadwerkelijk komen. Ik hoop dat u weet wat u doet, want ik vind dat u onnodig veel risico neemt.