Het Engieterrein: windturbines of watergebonden bedrijven?

Inwoners van Nijmegen-west en Weurt maken zich zorgen over de mogelijke plaatsing van windturbines op het Engieterrein. VVD Nijmegen neemt de zorgen serieus en vraagt het college hoe het zit. Ook heeft VVD Nijmegen voorkeur voor de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid op het terrein.

Inwoners van Nijmegen-west en Weurt maken zich zorgen over de plannen voor windturbines op het Engieterrein. VVD Nijmegen vindt dat deze zorgen niet in de wind geslagen mogen worden en vraagt zich bovendien af of windturbines de beste bestemming zijn voor deze locatie.

In de door de Nijmeegse gemeenteraad unaniem aanvaarde motie “verbonden met water” d.d. 11 november 2015 wordt het college opgeroepen om een strategie te ontwikkelen watergebonden bedrijvigheid naar deze locatie te halen. VVD Nijmegen geeft watergebonden bedrijvigheid de voorkeur boven windturbines, omdat windturbines minder afhankelijk zijn van locatie als dat watergebonden bedrijven dat zijn. Volgens de VVD kan deze unieke locatie beter gebruikt worden om de Nijmeegse werkgelegenheid een boost te geven.

Kandidaat raadslid Maarten Bakker stelt vragen aan het college om er voor te zorgen dat bewoners goed betrokken worden in de ontwikkelplannen van het Engieterrein en om te controleren of de wens van de raad wel voldoende is uitgevoerd.