Erelijst van namen van gesneuvelde Nijmeegse militairen

Op initiatief van VVD raadslid Fleur Kossen komt er een gedenkteken voor gesneuvelde Nijmeegse soldaten. Haar initiatiefvoorstel werd woensdag 7 maart 2018 unaniem aangenomen.

Enkele maanden geleden ontving de fractie bericht van de Nijmegenaar Fredrik Willems. De heer Willems stelde de vraag waarom wij in Nijmegen nergens een gedenkplaat hebben met namen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Nijmeegse soldaten. Een vraag waar wij als fractie geen antwoord op konden geven. Ondanks de vele herdenkingsplaquettes en monumenten die Nijmegen rijk is, is er nergens in Nijmegen een plek te vinden waar wij stil staan bij de soldaten die hun leven gaven tijdens hun strijd voor onze vrijheid. Een groot gemis.


Reden voor raadslid Fleur Kossen om in samenwerking met de heer Willems het initiatiefvoorstel “Erelijst van namen van gesneuvelde Nijmeegse militairen” te schrijven en in te dienen. In het initiatiefvoorstel wordt het College van Nijmegen gevraagd om een plaquette te maken waarop alle namen van Nijmeegse soldaten die zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog worden vermeld. Daarnaast wordt het College gevraagd om de plaquette te bevestigen op het “Monument voor de gesneuvelde Nederlandse militairen uit de Tweede Wereldoorlog”. Dit is het monument op Plein 44, vervaardigd door Jac Maris en ook wel bekend onder de naam “De knielende soldaat”.


Op woensdag 7 maart werd het initiatiefvoorstel behandeld in de gemeenteraad, waar het met unanieme stemmen werd aangenomen. Op 4 mei 2019, voor het plaatsvinden van de nationale Dodenherdenking, zal de plaquette worden onthuld op Plein 44. Een symbolische datum. Niet alleen vanwege het plaatsvinden van de nationale Dodenherdenking, maar ook omdat wij in dat jaar 75 jaar vrijheid zullen vieren in Nijmegen. Vrijheid die wij kunnen vieren, dankzij hen. Opdat wij nooit vergeten.

*Foto: De Gelderlander