Geef openheid over zandtransporten Beuningse plas

Er is openheid nodig over de zandtransporten bij de Beuningse plas. Lijsttrekker Inge van Dijk schreef samen met andere partijen en belanghebbenden een open brief om duidelijkheid te krijgen over de voors en tegens voor het zandtransport per vrachtwagen.

Open brief:

Openheid van zaken over 280.000 vrachtwagens graag!

 

De bereikbaarheid van een groot aantal Nijmeegse bedrijven en de gezondheid van duizenden inwoners en werknemers uit Beuningen en Nijmegen staat onder druk. De plannen om de gedurende minstens 16 jaren met ruim 280.000 vrachtwagens van Beuningen via bedrijventerrein TPN-West naar het Maas-Waalkanaal te rijden, leiden tot grote zorgen. Wat zijn de effecten van dit zandtransport voor de leef- en werkomgeving en het (economisch) klimaat voor de betrokkenen?

 

Zowel de gemeenten Nijmegen als Beuningen hebben een goede informatievoorziening toegezegd aan de gemeenteraad, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. We moeten helaas vaststellen dat dit nog niet gelukt is. Wij roepen op om openheid van zaken te geven over het voorgenomen zandtransport per vrachtwagen. Waarom is dit de beste optie? Welke eisen kunnen en moeten gesteld worden? Waarom zijn alternatieven zoals een zandbuis, transportband of andere routes van tafel gehaald? Welke onderbouwing is daarbij leidend geweest? Als de gemeenten hun toezegging serieus nemen op dit belangrijke onderwerp, moet er snel een inhaalslag gemaakt worden. Onze oproep is eenvoudig: betrek ondernemers, bewoners en gemeenteraden op hele korte termijn actief bij dit onderwerp. Informeer hen volwaardig, toon hen de onderzoeksrapporten in alle openheid. En zorg dat ze echt gehoord worden in besluiten die genomen moeten worden.

 

Harrie Arends, secretaris bedrijvenvereniging TPN-West

Eric van Gaalen, voorzitter Economisch Collectief Nijmegen

Pepijn Boekhorst, fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen

Inge van Dijk, fractievoorzitter VVD Nijmegen

Paul Buijs, Klankbordgroep Nijmegen-West

Mieke Welschen, West Wil Groene Buffer

Jan de Kanter, Kronenburger Forum

Marga Jacobs, vereniging Leefmilieu

Marjon Otten, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter Grotens, voorzitter bewonersvereniging Dominicushof
Ruud de Vries, wijkvereniging  "Ons Waterkwartier"

 

Achtergrondinformatie

Het graven van de Beuningse Plas, nabij Nijmegen-West, levert naast een mooie recreatieplas, flink wat m3 zand op. Dat moet afgevoerd worden. Zoals het er nu op lijkt, wordt dit voor het grootste deel gedaan per binnenvaart, vanaf het Maas-Waalkanaal. Om van Beuningen naar het kanaal te komen, lijkt er nu gekozen te worden voor vervoer per vrachtauto. De komende jaren zullen er daarom ruim 280.000 vrachtwagens rijden.


Zie ook het artikel in De Gelderlander