Verkiezingsprogramma VVD Nijmegen 2018

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van VVD Nijmegen voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2018. Lokaal VVD Stemmen. Heel Normaal.

Onze speerpunten zijn:

1. 10.000 banen erbij in Nijmegen.

2. Lagere lokale lasten voor woningeigenaren en ondernemers.

3. Betere bereikbaarheid van de stad.

4. Extra investeringen in sportaccommodaties.

5. Betere doorstroming op de woningmarkt.