Eindelijk zicht op Dorpensingel.

VVD Nijmegen zet zich al jaren in om de Dorpensingel te realiseren. Sinds 2011 zitten de gesprekken tussen Nijmegen en Lingewaard hierover vast. Door samenwerking tussen onder andere de fracties van VVD Nijmegen, Lingewaard en VVD Gelderland, wordt die impasse nu doorbroken.

VVD Nijmegen maakt zich er al jaren hard voor om de Dorpensingel te realiseren. Eerder stelde raadslid Patrick Huliselan al: "hij moet er komen, desnoods uit de reserve". De wethouders van Nijmegen en Lingewaard kwamen er echter niet uit samen, een impasse die al vanaf 2011 voortduurt.

In de tussentijd neemt het verkeer in Nijmegen Noord en Lent wel steeds toe en zien bewoners zich meer en meer geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties en geluidsoverlast. De bewoners van Lent, Nijmegen Noord en Ressen gingen gezamenlijk aan de slag om een nieuwe variant op de Dorpensingel te ontwikkelen, die voor zowel bewoners van Lingewaard als voor bewoners van Nijmegen een oplossing biedt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling.

Tegelijk sloeg VVD Nijmegen de handen ineen met de andere partijen in de gemeenteraad van Nijmegen en met VVD Gelderland en VVD Lingewaard. Deze samenwerking resulteerde in een motie van het Gelderse VVD statenlid Anja Prins. Deze motie roept Nijmegen en Lingewaard op snel samen te gaan werken om de Dorpensingel aan te leggen en schept een mogelijkheid om de financiering van de weg anders in te vullen.

De samenwerking tussen VVD Nijmegen en VVD Lingewaard gecombineerd met samenwerking tussen de andere fracties in de gemeenteraden leidde in de dagen eromheen tot soortgelijke oproepen in de gemeenteraden van beide gemeentes. In Nijmegen werd de wethouder met een motie opgeroepen om aan de slag te gaan en in Lingewaard werd met een soortgelijke motie de wethouder opgeroepen de impasse te doorbreken.

VVD Nijmegen is erg blij dat er eindelijk zicht is op het realiseren van de Dorpensingel. Huliselan: "bewoners van Nijmegen Noord, Lent en Ressen verdienen een veilige leefomgeving, met een goede verkeersafwikkeling. Als het aan ons ligt gaat zo snel mogelijk de schop in de grond."