Graafseweg: eerst denken en dan pas doen!

De inzet van VVD Nijmegen om een versmalling van de Graafseweg goed te onderzoeken werd woensdag 31 mei beloond, er komt alsnog uitgebreide test.

In februari stelde het college zonder overleg en zonder uitgebreide onderbouwing voor om de Graafseweg te versmallen en zo meer ruimte te creëren voor fietsers ten koste van het autoverkeer. VVD Nijmegen is bang voor een groot verkeersinfarct in Nijmegen wanneer de Graafseweg versmald wordt, daarom pleitte VVD Nijmegen samen met de verschillende ondernemersverenigingen van Nijmegen en andere partijen voor een fysieke proefopstelling waarin één rijbaan tijdelijk afgezet wordt. De proefopstelling zou in de praktijk laten zien wat de gevolgen van een versmalling zouden zijn. Na een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad beloofde de wethouder een proef te zullen houden, maar later kwam ze terug op deze belofte. 

Na een spoedoverleg met de wethouder wordt nu de resetknop ingedrukt. Er komt een uitgebreide simulatie waarin de omliggende wijken, de S100, de singels en het Keizer Karelplein meegenomen worden en waarin de meest recente cijfers worden gebruikt.

Binnen twee weken ontvangt de Nijmeegse gemeenteraad dit nieuwe onderzoek. Woordvoerder Maarten Bakker is voorzichtig tevreden: “We zijn dus eigenlijk nog steeds op het beginpunt. Het college wil de Graafseweg versmallen en VVD Nijmegen maakt zich zorgen om gevolgen voor de bereikbaarheid van Nijmegen. We zijn tevreden met het nieuwe en betere onderzoek, maar wij zien nog steeds geen aanleiding om die weg smaller te maken. Daarnaast zien wij het risico dat het Keizer Karelplein volloopt door een smallere Graafseweg, dan hebben we een verkeersinfarct door de hele stad. We gaan het nieuwe onderzoek kritisch bekijken en op basis daarvan opnieuw de discussie over nut, noodzaak en gevolgen voeren.”