Zelfde regels voor Opoe Sientje als voor andere ondernemers

Opoe Sientje moet van Rijkswaterstaat per 1 juni vertrekken uit de Lindenberghaven. Horecaboot Opoe Sientje ligt namelijk illegaal in de haven. PvdA is een petitie gestart om de boot te behouden. GroenLinks is het met hen eens en geeft Rijkswaterstaat de schuld. De VVD vindt dat de boot moet vertrekken. Alle ondernemers horen zich aan dezelfde regels te houden.

In 'De Gelderlander' van zaterdag 29 april 2017 stond een klein gedeelte van een opiniestuk geschreven door fractievoorzitter Inge van Dijk. Onderstaand de volledige tekst:

-------

Per 1 juni moet Opoe Sientje, een B&B en horecaboot liggend in de Lindenberghaven, vertrekken. Daartoe heeft Rijkswaterstaat de beheerder van de boot gesommeerd. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vergunningen voor ligplaatsen aan de Waal. Opoe Sientje is vijf jaar geleden in de Lindenberghaven aangemeerd, maar heeft daar nooit een vergunning voor aangevraagd en moet derhalve vertrekken. Er liggen drie boten met een vergunning in de haven, daar hoort Opoe Sientje niet bij.

De afgelopen week is er veel commotie ontstaan over het op handen zijnde vertrek van Opoe Sientje. Er is een petitie gestart voor het behoud van de boot en verschillende politieke partijen zijn boos op Rijkswaterstaat vanwege hun houding ten aanzien van Opoe Sientje.

Afgelopen vrijdag bevestigde de eigenaar van Opoe Sientje, in het Nieuwscafé van De Gelderlander, dat hij inderdaad illegaal heeft gehandeld en geen vergunning heeft voor een vaste verblijfplaats van het schip of het ponton, wat dient als een terras behorende bij het schip.

De VVD begrijpt de ophef over het gedwongen vertrek van de boot dan ook niet. Nijmeegse inwoners en ondernemers hebben zich aan bepaalde regels te houden. Voor het runnen van een horecabedrijf zijn vergunningen nodig, voor het vast aanmeren van een boot zijn derhalve ook vergunningen nodig. Elke ondernemer is hiervan op de hoogte. Ondernemers elders in de stad worden door de gemeente Nijmegen gecontroleerd op hoe groot hun terrassen zijn en of dit overeen komt met de afspraken. Ook worden binnenstadondernemers gecontroleerd op reclamebeleid. Je mag volgens de regels enkel reclameborden plaatsen die voldoen aan bepaalde afmetingen. Dit alles ter bevordering van een goed woon- en leefklimaat in de stad.

Creatief ondernemerschap om Nijmegen zo bruisend mogelijk te maken juichen wij van harte toe. Ook wil de VVD dat daarbij zo min mogelijk overbodige regels worden gehanteerd. Ondernemerschap wordt op die manier aangemoedigd, maar wel binnen de kaders en afspraken die we met elkaar als stad hebben gemaakt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Opoe Sientje hoort zich net zo goed aan de gestelde regels te houden als elke andere ondernemer in deze stad. Dat de gemeente Nijmegen een horecavergunning heeft afgegeven voor een boot die illegaal een ligplaats bezet in de Lindenberghaven is geen reden om de boot nu te behouden. Regels zijn er niet om met voeten te worden getreden. Regels zijn er zodat elke ondernemer dezelfde kansen krijgt om Nijmegen weer een stukje mooier te maken.