Nijmegen stap dichterbij knooppunt voor spoor, water en weg.

De ontwikkeling van railterminal Valburg komt steeds dichterbij. VVD Nijmegen zette de Railterminal Gelderland (RTG) meerdere malen op de politieke agenda, omdat het van Nijmegen een goed bereikbare stad maakt voor drie verschillende vervoersmiddelen. Hier komen bedrijven op af en dat is goed voor onze werkgelegenheid en economie. Tegelijk moet er aandacht zijn voor veiligheid en bewonersparticipatie.

Nijmegen heeft de grootste binnenvaarthaven van Nederland en is via geplande aanpassingen aan de A15 uitstekend per weg bereikbaar. VVD Nijmegen maakt zich er hard voor om daarnaast ook nog een railterminal te faciliteren, want dit maakt Nijmegen tot een multimodaal knooppunt, waar containers op verschillende vervoersmiddelen naar elkaar overgezet kunnen worden. Dit maakt de complexe logistieke vraagstukken waar bedrijven en distributiecentra tegenaanlopen goed op te lossen en Nijmegen dus een interessantere vestigingsstad. Heinz, Mars en Lidl hebben zich mede om deze reden al op Park 15 in Nijmegen Noord gevestigd, een opsteker voor de werkgelegenheid van Nijmegen en onze economie.

Naast extra bedrijvigheid zorgt de railterminal ook voor een ontlasting van het wegennet. Er zullen ongeveer 37.000 vrachtwagens minder nodig zijn vanuit de Rotterdamse haven deze kant op en verder richting het Noord-Europese achterland. Dit zorgt voor betere doorstroom op onze snelwegen zoals de A15. Vervoer per trein is veel milieuvriendelijker dan per weg, dus ook qua milieuwinst is Nijmegen veel beter af.

Omdat VVD Nijmegen de railterminal graag ziet komen zette fractielid Maarten Bakker de voortgang van de ontwikkeling op de agenda van de politieke avond op 12 april. Hij informeerde in het debat met de wethouder naar de huidige stand van zaken en vroeg daarnaast aandacht voor veiligheidskwesties bij de verkeersafwikkeling en de participatie van bewoners. Bakker was tevreden na het debat: “Het lijkt er op dat de schop snel in de grond kan, veiligheid en participatie zijn gewaarborgd en Nijmegen wordt een nóg mooiere en goed bereikbare stad voor bedrijven.”