Zorgen om werkgelegenheid

De VVD maakt zich ernstig zorgen over de negatieve trend met betrekking tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nijmegen. Sinds 2011 daalt de werkgelegenheid in Nijmegen. In 2016 steeg het aantal arbeidsplaatsen in heel Nederland met 71.600 banen, maar in Nijmegen daalde het netto aantal arbeidsplaatsen met 916 banen.

Nijmegen kreeg in 2016 te maken met het noodgedwongen vertrek van een aantal grote bedrijven die veel arbeidsplaatsen boden. Maar de daling van de werkgelegenheid laat zien dat Nijmegen er niet in is geslaagd ondernemingen naar Nijmegen te halen. De VVD Nijmegen schreef in 2016 het 10.000 Banen Plan waarin we opriepen te investeren in een gestroomlijnde acquisitie om meer bedrijven aan Nijmegen te binden. De VVD wil graag meer inzet op economie van het college om dit mogelijk te maken.

Naast een daling in de werkgelegenheid is er ook een krapte op de arbeidsmarkt, dat betekent dus dat er meer vacatures zijn dan werkzoekenden. En toch neemt het aantal bijstandsgerechtigden toe en daalt de werkgelegenheid. Een van de belangrijkste triggers voor bedrijven om zich ergens te vestigen is dat er een goed aanbod van werknemers is. Daar schiet Nijmegen dus te kort.

Naast krapte op de arbeidsmarkt en een dalende werkgelegenheid hebben we in Nijmegen ook een probleem met de uitstroom uit de bijstand. Het lijkt ons verstandig dat er werk wordt gemaakt om de mismatch tussen werkzoekenden en vacatures te verkleinen. Daarvoor is een programma overschreidende aanpak nodig, waarbij vanuit economie, onderwijs en werk & inkomen wordt samengewerkt. We denken daarbij aan omscholingsprojecten voor bijstandsgerechtigen zodat de hiaten die er zijn in het aanbod van werknemers op te vullen. De VVD wil dat het college snel aan de slag gaat met een programma overschrijdende aanpak om mismatch te voorkomen.