Graafseweg niet versmallen zonder alternatief

De Graafseweg versmallen is niet goed voor de bereikbaarheid van Nijmegen. Het plan om ter hoogte van de spoorbrug één rijbaan van de Graafseweg weg te halen om meer ruimte te maken voor fietsers zal direct zorgen voor meer files. Nu de economie aantrekt zal er meer verkeer komen en komt die file straks tot op het Keizer Karelplein te staan.


Het doel van het college is om de Graafseweg meer de uitstraling van een lokale ontsluitingsweg te geven. De VVD vindt ook dat de Graafseweg deze uitstraling moet krijgen, maar dat moet er wel éérst een goed alternatief voor het verkeer zijn. Fractievolger Maarten Bakker: “Ik heb daar nog nooit een file van fietsers gezien, maar vaak genoeg met de auto vast gestaan. Doorstroom van verkeer is essentieel voor de economie van onze stad, daarom moeten we eerst zorgen dat de Nijmeegse rondweg, de s100, goed functioneert. Daarna kun je de Graafseweg aanpakken. Uit het rapport blijkt dat met deze aanpassing de Wolfkuilseweg, Molenweg, Tweede Oude Heselaan, Tunnelweg en Nassausingel 10% meer verkeer in de straat krijgen. Dan loopt dus én de Graafseweg én staat half Nijmegen-west vast.”


Wanneer je op de ene weg een aanpassing doet, zal dat altijd effect hebben op verkeer in andere plaatsen in de stad. Het huidige plan geeft geen compleet beeld en van alle gevolgen. Daar komt nog het grote onderhoud aan de Waalbrug volgend jaar bij, dat zal zorgen voor een flinke toename van verkeer via de Oversteek. De VVD maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van Nijmegen en is met andere partijen en de wethouder in gesprek om een integraal plan te maken, waarin stadsbreed naar de beste oplossingen wordt gezocht.

Het rapport vind je via deze link