VVD pleit voor meer zorgvuldigheid na debacle Hilckmann

De VVD-fractie Nijmegen heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een debat gevoerd over de sluiting van het slachthuis Hilckmann. De VVD Nijmegen stelt dat het College geen zorgvuldigheid heeft getoond tijdens de onderhandelingen met het slachthuis. Hierbij heeft het College zich onder druk laten zetten door Hilckmann en externe financiers, waardoor uiteindelijk inschattingsfouten zijn gemaakt. De alarmbellen die op bepaalde momenten zijn afgegaan hebben ons niet tot inkeer doen komen, wederom een inschattingsfout.

De VVD heeft daarom besloten een motie te steunen waarbij problemen in de toekomst voorkomen worden. Ook is een motie van afkeuring gesteund omdat de inschattingsfouten die gemaakt zijn bestuurlijk niet door de beugel kunnen.

Voor de VVD is het creƫren en behouden van de Nijmeegse werkgelegenheid belangrijk, echter moet dit wel gebeuren via een duidelijke en daadkrachtige aanpak.