Overlast kamerverhuur: handhaven ipv onnodige extra regels

Verkamerde panden zorgt voor veel discussie in Nijmegen, dat was woensdagavond 16 november ook weer te horen tijdens het debat over het nieuwe kamerbeleid. Een beleid waar de VVD tegen heeft gestemd.

Waarom heeft de VVD tegen gestemd? Omdat het vol nieuwe regels en procedures staat die het grootste probleem niet oplost. Het grootste probleem is de overlast, de overlast die mensen beperken om plezierig te wonen in onze prachtige stad. Om deze overlast in kaart te brengen en effectief tegen te kunnen gaan heeft de VVD een motie ingediend. Deze werd unaniem gesteund in de raad.

In de bijlage vindt u de motie 'Zonder handhaving geen oplossing'.