• Bezoek Europees Parlement

  25 juli − Wat doet Europa nu precies en wat doet Europa voor mij? Hoe gaan de politici te werk in Brussel en wat zijn de politieke verhoudingen? Hoe staat het met de democratische legitimiteit van Europa? Lees verder

 • Bestuur en fractie van de VVD Nijmegen

  04 februari − Bestuur en fractie van de VVD Nijmegen. V.l.n.r. Nen Maris, Nick de Graaf, Martijn Lier, Anna Verhoeven, Inge van Dijk, Erik van Zanten, Chantal Doedens, Patrick Huliselan, Fleur Kossen en Bastiaan Feringa. Lees verder

 • Fractie van de VVD Nijmegen

  04 februari − De fractie van de VVD Nijmegen. V.l.n.r. Patrick Huliselan, Bastiaan Feringa, Inge van Dijk, Erik van Zanten, Nick de Graaf, Fleur Kossen en fractiemedeweker Anna Verhoeven. Lees verder

 • VVD blij met uitspraak rechter: geen Skaeve Huse in de Weezenhof!

  18 augustus − De rechter heeft besloten dat er geen Skaeve Huse komen bij de Stadbroekseweg in de Weezenhof. De VVD is erg tevreden met deze uitspraak en hoopt dat het plan nu definitief van de baan is. Lees verder

 • Oppositie stelt vragen over blokkeren straatfeest St. Jacobslaan.

  10 augustus − Waarom werd ook dit jaar het straatfeest aan de St. Jacobslaan op het laatste moment afgelast? Initiatiefnemers melden dat de gemeente op het laatste moment aanvullende eisen stelde en dat er door de gemeente en de vervoersmaatschappij geen alternatief kon worden gevonden voor de buslijn, die normaal gesproken door de straat gaat. Liberaal Nijmegen, D66, CDA en VVD willen van het college weten hoe het kan dat voor het tweede jaar op rij het straatfeest op het laatste moment moest worden afgeblazen op last van de gemeente. Lees verder

 • Focus op werk

  07 juli − Fractievoorzitter Inge van Dijk overhandigde het college gisteren tijdens de bespreking van de Zomernota een kompas met de oproep de 'W' van werk te gaan volgen. De VVD Nijmegen mist in alle plannen van het linkse college de nadruk op werk en economie. Lees verder

 • VVD Nijmegen lanceert 10.000 Banen Plan

  27 juni − De VVD wil dat de gemeente haar best gaat doen om meer ondernemers naar de stad te trekken. In het nieuwe plan stelt de fractie voor om een proactief acquisitiebeleid te voeren, de logistieke omgeving te verbeteren en lastige overbodige regels te schrappen. Daarnaast staan er een hoop initiatieven in het plan om de stad aantrekkelijker te maken voor nieuwe en bestaande bedrijven. Lees verder

 • &Pas

  26 mei − Gisteravond stemde de Nijmeegse Raad over het voorstel van het college over de &Pas. De komst van de &Pas moest een verkiezingsbelofte inlossen waarin de coalitiepartijen hadden afgesproken om tot “één integrale regeling voor minima te komen” (coalitieakoord 2014-2018). De afgelopen tijd heeft de Raad vaak hierover gedebatteerd. De VVD was geen voorstander van de invoering van de &Pas, maar zag wel mogelijkheden en kansen voor lokale ondernemers, organisaties en instellingen. Lees verder

 • Atelierbeleid

  25 mei − De VVD vindt dat kunstenaars sneller moeten doorstromen uit hun atelier. Nijmegen heeft momenteel meer dan 170 gesubsidieerde ateliers. Doorstroming is nodig om de gesubsidieerde ateliers in te zetten voor de doelgroep waar deze voor bedoeld zijn: jonge talentvolle kunstenaars. Lees verder

 • Geen moskee op Jonkerbosplein

  17 mei − Vandaag liet het college weten het een goed idee te vinden als de Eyup Sultan moskee verhuist naar het Jonkerbosplein (tegenover de Novio Tech Campus en het 52Degrees gebouw nabij station Goffter). De VVD is tegen deze verhuizing en vindt dat het college op deze locatie voorrang moet geven aan economische ontwikkeling zoals het bestemmingsplan ook voorstaat. Lees verder

 • Uitspraak kort geding gemeente Nijmegen / Hilckmann

  02 mei − Op 24 februari maakte slachterij Hilckmann bekend dat zij hun werkzaamheden zouden gaan stoppen. Allereerst en bovenal een klap in het gezicht van honderden werknemers. Daarnaast bleek het ook het begin van een ingewikkeld juridisch geschil tussen de gemeente Nijmegen en de slachterij. Lees verder

 • Grote zorgen om situatie bij Veilig Thuis

  29 april − De VVD maakt zich ernstig zorgen over de ontstane situatie bij Veilig Thuis Gelderland Zuid. Veilig Thuis is de organisatie die zich sinds 1 januari 2015 bezighoudt met meldingen rondom huiselijk geweld. Deze week heeft de inspectie laten weten dat Veilig Thuis onder verscherpt toezicht is geplaatst. Ook de verantwoordelijke GGD-directeur is inmiddels op non-actief gesteld. Lees verder

 • Zorg voor een gevarieerde woningmarkt in de Waalsprong

  30 maart − Vanavond bespreken we in de Nijmeegse gemeenteraad het ambitiedocument van het college voor het Hof van Holland, de Broodkorf en de Woenderskamp in de Waalsprong. Over het begrip 'diversiteit' denken college en VVD alleen heel anders. Lees verder

 • Dorpensingel Oost moet er komen, desnoods uit reserve

  29 maart − Aankomende woensdag praat de Raad in Nijmegen over de verkeersstructuur in de Waalsprong. De aanleg van de Dorpensingel Oost is daarbij voor de VVD het belangrijkste onderwerp, deze moet er gewoon komen. Lees verder

 • Extra kosten De Bastei niet ten kosten van Binnenstad

  17 maart − Het zou slechts 7,2 miljoen euro kosten, zelf de broek op kunnen houden en twee maanden geleden klaar zijn. Dat was het oorspronkelijke idee van De Bastei. Maar door de onverwachte archeologische vondsten gaat De Bastei nog 2,6 miljoen euro extra kosten. Dit was niet voorzien door het college. Lees verder

 • VVD en D66: plan tegen toenemende leegstand binnenstad

  16 maart − VVD en D66 roepen het college van B&W opnieuw op om met een concreet plan te komen voor de aanpak van leegstand in de binnenstad. In de zomer van het vorig jaar lanceerden de fracties het plan #Binnenstad024. Daarin kwamen D66 en VVD met een aantal voorstellen om de binnenstad aantrekkelijker te maken en leegstand aan te pakken. Onlangs stelden de fracties daarover vragen aan het college. Lees verder

 • Niet zo snel ‘ja’ tegen nieuwe opvang vluchtelingen

  26 februari − Het college in Nijmegen heeft middels een notitie afgelopen dinsdag officieel laten weten dat zij aanbiedt om een nieuwe locatie voor noodopvang te zoeken na de sluiting van Heumensoord. Wat de VVD fractie betreft kan er pas sprake zijn van een eventueel nieuwe locatie voor noodopvang als er een concreet plan ligt voor de sluiting van Heumensoord. Daarnaast mag het aanbieden van een opvanglocatie niet zonder instemming van de Raad en de Nijmeegse bevolking, met name direct omwonende gaan. Dat betekent dat de VVD niet wil dat er nu al gestart wordt met het ombouwen van kantoren of het vrijmaken van woningen voor vluchtelingen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen aan burgemeester over hennepteelt

  25 februari − De Nijmeegse VVD-fractie wil van de burgemeester het naadje van de kous weten over het hennepteeltbeleid in Nijmegen. Het opsporen en oprollen van hennepkwekerijen draagt bij aan een veiligere stad en vergroot de leefbaarheid voor alle Nijmegenaren. Lees verder

 • De VVD wenst heel Nijmegen een goede jaarwisseling

  17 februari − In samenwerking met GroenLinks zal de VVD Nijmegen aanstaande woensdag oproepen tot het instellen van een centraal meldpunt Vuurwerkoverlast. Hier kunnen Nijmegenaren op een laagdrempelige manier kenbaar maken wanneer zij overlast ervaren door vuurwerk. Voordeel van het meldpunt is dat hun melding niet op de grote hoop van de politie en de Omgevingsdienst terechtkomt. Daarnaast kunnen we met de informatie die binnenkomt bij het meldpunt de discussie met elkaar aangaan of er in de toekomst behoefte is aan andere maatregelen, en zo ja, welke maatregelen en op welke plaatsen in Nijmegen. Lees verder

 • Naïef parkeerbeleid van college zorgt voor parkeerproblemen

  17 februari − Het college in Nijmegen houdt volgens VVD Nijmegen een veel te lage parkeernorm aan in de woonwijken. De parkeernorm ligt momenteel op 1,5 parkeerplaats per huis in bijvoorbeeld Nijmegen-Noord. Dit is te laag voor een wijk waarin veel gezinnen met twee auto’s gaan wonen. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein. Lees verder